Služby

Oblast SOFTWARE

Vývoj aplikací a systémů

Programování jednočipových mikroprocesorů

Internet věcí Iot

Mobilní aplikace pro platformy Android, iOS, Windows Phone

Tvorba testprogramů pro testery TERADYNE v GrNavigate

Oblast HARDWARE

Vývoj elektronických a strojních zařízení

Návrh a implementace testovacích systémů

Oblast výrobních procesů

Optimalizace výroby

Tvorba nástrojů ke zvyšování efektivity výroby

Návrhy a implementace ke snížení nákladů

Oblast všeobecná

Konzultace

Odborná školení

Poskytování technické podpory

Údržba systémů

Používané technologie

.NET Framework 4.6.2

.NET Framework Core

.NET Micro Framework

EF7/EF-CORE (Entity Framework)

Xamarin

C# (C, C++)

LINQ

SQL

WPF + MVVM

WinForms (Windows Forms)

WCF

MEF

UWP

MVC

ASP

T4

XML

JSON

UML

TFS